Dato for udgivelse
09 Dec 2022 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Dec 2022 13:48
SKM-nummer
SKM2022.605.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-1119328
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse
Resumé

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2022

Reference(r)

Opkrævningsloven §7, stk. 2. Kildeskatteloven §59, stk 1, 2. pkt. Kildeskatteloven §61, stk. 2,2. pkt. Kildeskatteloven §62, stk. 2,2. pkt. Lov nr. 359 af 29. april 2019 §1. 

Henvisning

Forskudsopgørelse

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, A.D.8.2.1

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2022: ’ Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2022 udgør 1,7 procent i henhold til kildeskatteloven §59 stk. 1, 2. pkt. * Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2022 udgør 3,7 pct. I henhold til kildeskatteloven §61 stk. 2, 2. pkt. Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2022 udgør 0,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2,2. pkt.