Opdateret
20 Dec 2022 14:31
Type
Information
Driftslog
SA Pro
Meddelelse

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d. 9. januar 2023 og vil blive lagt i produktion d. 1. februar 2023. Vær opmærksom på at i denne version udgives alle grupper. De har som udgangspunkt samme indhold som i version 6 for 2021, medmindre andet er kommunikeret i driftsloggen.

 

Gruppe 20

Ændring:

Hele indeks 2001450 ændret navn fra "Ejendomsværdiskat" til "Ejendomsskatter"

 

Gruppe 35

Tilgår:

Nyt indeks 3504858 – Beløb med registreret skattefritagelse

 • Reference SRU (Oplysningsskemaets rubriknr)
 • Beløb ZZZ (Indeksrelateret)

 

Gruppe 37 – ny gruppe ”Skattefritagelser”

Tilgår:

Nyt indeks 3700100 – Skattefritagelser vedr. pensioner for begrænset skattepligtige og dobbeltdomicilerede pensionister

 • Identifikation UDB (Udbetaler)
 • Markering BEL (Beskatningsland)
 • Dato STR (Startdato)
 • Dato SLT (Slutdato)
 • Dato R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)

 

Gruppe 38 – Befordringsfradrag (Kørselsfradrag)

Udgår i indeks 3800300:

 • Kvantum KMB (Passager af Kronprinsesse Marys bro i bil)

Udgår i indeks 3800500:

 • Markering PKM (Passager af Kronprinsesse bro)

 

Gruppe 47 – Aktieoplysninger

Tilgår for alle indeks:

 • Markering IMF (Land indberetningen er modtaget fra)

 

Gruppe 48 – Investeringsforeninger og -selskaber

Tilgår for alle indeks:

 • Markering IMF (Land indberetningen er modtaget fra)

 

Gruppe 56 – Arbejdsgiveradministrerede Pensionsordninger

Gruppen har ændret navn fra "Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser"

Udgår:

 • hele indeks 5600300
 • hele indeks 5600301
 • hele indeks 5600302

Gruppe 63 – Ejendomsværdiskat

Tilgår:

Nyt indeks 6300110 – Forsigtighedsprincippet

 • Markering FPA (Forsigtighedsprincippet for aktuelt indkomstår)
 • Markering FP1 (Forsigtighedsprincippet for 2001)
 • Markering FP2 (Forsigtighedsprincippet for 2002)

Gruppe 73 – Aktiesparekonto

Tilgår for indeks 7330100 + 7330110 + 7330300 + 7330350 + 7350100:

 • Markering IMF (Land indberetningen er modtaget fra)