Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper for dækningsrækkefølgen, der er gældende for udenlandske fordringer.

 Afsnittet indeholder:

  • Udenlandske fordringer
  • Omkostninger ved inddrivelse i udland

Se også G.A.3.6 om international inddrivelse

Udenlandske fordringer

Udenlandske krav inddrives som danske krav og indgår dermed i dækningsrækkefølgen i samme prioritetsorden, som anvendes ved danske krav.

Omkostninger ved inddrivelse i udland

Lov nr. 1574 af 27. december 2019 indførte, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal træffe afgørelse om overvæltning af rimelige omkostninger som restanceinddrivelsesmyndigheden har ved at antage en privat inkassator til bistand ved udenretlig inddrivelse i udlandet på skyldner. Se gældsinddrivelseslovens § 6 a, stk. 1 og 2.

Det blev ligeledes bestemt at disse omkostninger skal have forrang i dækningsrækkefølgen. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 12. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at formålet med forrangen er, at det er nødvendigt at kunne anvende det beløb, som den private inkassator måtte modtage fra skyldneren, til at dække overvæltningskravet, inden den resterende del af beløbet anvendes til dækninger af øvrige fordringer under inddrivelse efter gældsinddrivelseslovens § 4.

Se mere om restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at pålægge skyldneren omkostninger til inddrivelse ved privat inkassator i afsnittet G.A.3.6.2.5 Inddrivelse af danske krav i udlandet uden traktatgrundlag.