Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden skal behandle overskydende beløb, der er opstået i inddrivelsessystemet PSRM.

Ved lovændring nr. 1239 af 11. juni 2021 er der fastsat regler for korrektionspulje i restancemyndighedens inddrivelsessystem PSRM. 

Afsnittet indeholder:

  • Overførsel til korrektionspulje i inddrivelsessystemet PSRM og modregning
  • Rentetilskrivning
  • Modregning med alle typer fordringer
  • Overdragelse til tredjemand
  • Renter kan indgå i korrektionspuljen
  • Overskydende beløb kan overføres til korrektionspulje for DMI
  • Udbetaling til NemKonto

Overførsel til korrektionspulje i inddrivelsessystemet PSRM og modregning

Der kan ses bort fra gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 5, ved overskydende beløb, der opstår i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM, og som stammer fra modregning med en fordring under inddrivelse. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 1. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan desuden fravige gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 5, hvis et overskydende beløb, der (efter stk. 5) skulle anvendes til dækning af en fordring, der er registreret i PSRM, og som tidligere har været registreret i et andet af restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer, eller som er blevet delvist dækket med virkning fra et tidspunkt, der ligger efter betalingstidspunktet for det overskydende beløb. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, 2. pkt.

Reglen er indsat med henblik på at håndtere overførte fordringer til PSRM og krydsende dækninger.

For overskydende beløb efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6, og for overskydende beløb, der modtages af restanceinddrivelsesmyndigheden fra fordringshaver efter gældsinddrivelseslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, hvor dækning er hævet, gælder gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1-4. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 9 vælge at overføre visse overskydende beløb til korrektionspuljen for DMI efter gældsinddrivelseslovens § 18 j.

Overskydende beløb overføres til en korrektionspulje, med henblik på modregning med fordringer under inddrivelse eller opkrævning, eller udbetales til skyldner. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Opgørelse af korrektionspuljen sker månedligt eller oftere. Dog vil puljer på under 50 kr. kun opgøres én gang om året. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1, 2. pkt.

Rentetilskrivning

Overskydende beløb, der overføres til korrektionspuljen, tilskrives rente efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, frem til tidspunktet for opgørelsen af korrektionspuljen. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 2, 1. pkt.

Efter gældsinddrivelseslovens 4, stk. 4, 2. pkt. vil overskydende beløb, der er inddrevet fra skyldner på anden vis end gennem modregning, og som overføres til korrektionspuljen, tilskrives rente fra og med dagen for betalingen. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 2, 2. pkt.

Overskydende beløb, der efter opgørelse af korrektionspuljen overføres til restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelsessystem for offentlige udbetalinger med henblik på modregning eller udbetaling, tilskrives rente efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1 og 2, tidspunktet for registrering af beløbet i modtagelsessystemet lægges til grund ved fastlæggelsen af det tidspunkt, hvorfra renten tilskrives. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 2, 3. pkt.

Renten medregnes ikke ved opgørelsen af skyldnerens skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 2, 4. pkt.

Modregning med alle typer af fordringer

Beløb i korrektionspuljen kan som udgangspunkt anvendes til modregning med alle typer fordringer.

Det gælder dog ikke overskydende beløb, der stammer fra modregning efter børne- og ungeydelseslovens § 11, stk. 2, eller fra særskilt lønindeholdelse efter gældsinddrivelseslovens § 10 a.

Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 3.

Overdragelse til tredjemand

Overdragelser til tredjemand af krav mod det offentlige omfatter ikke overskydende beløb som nævnt i gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6 og 7.

Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 4.

Renter kan indgå i korrektionspuljen

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan beslutte, at renter, der er beregnet efter gældsinddrivelseslovens § 8 b, stk. 1, skal indgå i korrektionspuljen og anvendes i henhold til reglerne i gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7.

Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 8.

Overskydende beløb kan overføres til korrektionspulje for DMI

Opstår der i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM et overskydende beløb, der stammer fra en dækning, der blev foretaget på et tidspunkt, hvor fordringen var registreret i et andet af restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer, f.eks. DMI, kan restanceinddrivelsesmyndigheden vælge at overføre det overskydende beløb til den i gældsinddrivelseslovens § 18 j, stk. 1, nævnte korrektionspulje med henblik på modregning efter reglerne herfor.

Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 9.

Udbetaling til NemKonto

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved udbetaling af beløb fra korrektionspuljen i gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 7, nr. 1, i alle tilfælde anvende skyldners NemKonto.

Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 10