Blanketnr.
29.107
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til indberetning af statistiske oplysninger omkring røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker.

Virksomheder som er registret som oplagshaver efter forbrugsafgiftsloven $ 14a stk. 1, er forpligtet til at indsende oplysninger omkring virksomhedens fremstilling, indførsel og udførsel til brug i statistisk øjemed.

Digital løsning

Link til digital løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen