[►Afsnittets indhold er den 3. maj 2023 erstattet af vejledningen Nødindgreb - energipriser, Vejledning om indtægtsloftsloven.

Indholdet af denne vejledning vil i forbindelse med udgivelsen af Den juridiske vejledning 2023-2 den 31. juli 2023 blive indarbejdet i Den juridiske vejledning som et nyt afsnit E A.4.8 Rådsforordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Red.◄]

[Udgået tekst pr. 3. maj 2023:

►På et ekstraordinært energirådsmøde den 30. september 2022 vedtog EU-landene en rådsforordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen har virkning fra den 1. december 2022, og for at understøtte dens gennemførelse skal der vedtages dansk følgelovgivning. Forordningen består af tre hovedelementer:

  • Reduktion af elforbrug,
  • solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne og
  • obligatorisk indtægtsloft for visse el-producenter.

Forordningen indfører et obligatorisk indtægtsloft på 180 euro pr. MWh for de realiserede markedsindtægter ved elproduktion i perioden 1. december 2022 til 30. juni 2023. Medlemsstaterne skal sikre loftets gennemførelse. Indtægtsloftet er rettet mod de el-producenter, der i dag vurderes at tjene ekstraordinære indtægter på høje elpriser, fordi de producerer strøm fra energikilder med omkostninger under markedsprisen.

Forordningen giver mulighed for en række nationale frihedsgrader i gennemførelsen af indtægtsloftet, herunder bl.a. mulighed for at undtage mindre anlæg og forhøjelse af indtægtsloftet under visse forudsætninger m.m.

Regeringen er i øjeblikket i gang med at forberede et lovforslag, der skal understøtte gennemførelsen af forordningens bestemmelser om indtægtsloftet i dansk ret. Når Folketinget har vedtaget loven, vil Skattestyrelsen udsende en mere detaljeret kommunikation om indtægtsloftets indhold og anvendelsesområde i dansk skatte- og afgiftslovgivning.

Se også

Se også afsnit C.D.8.11 om Rådsforordning om obligatorisk indtægtsloft for visse el-producenter.◄]