Du kan give pårørende eller andre personer fuldmagt til at stå for din kontakt med Skattestyrelsen. Det betyder, at personen får fuldmagt til at agere på dine vegne i forhold til Skattestyrelsen. Og at vedkommende modtager kommunikation fra Skattestyrelsen.

Sådan giver du fuldmagt

Du kan give fuldmagt ved at udfylde og sende Generalfuldmagt/Power of attorney (blanket 02.043) til Skattestyrelsen enten digitalt eller som fysisk post. Du kan også give fuldmagt på andre måder, fx ved at ringe til os.

Fuldmagten kan enten udfyldes og sendes af:

  • Dig, der vil give en anden fuldmagt (fuldmagtsgiver), eller
  • Den person, der ønsker at få fuldmagt (fuldmagtshaver).

Bemærk: Fuldmagtsgiver skal altid underskrive fuldmagten, uanset om du beder om fuldmagt via digital blanket eller fysisk post.

Send den digitalt via TastSelv

Log på skat.dk/tastselv

Vælg Kontakt > Skriv til os > Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag)

Send med fysisk post til

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 75
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Eller ring til os

På telefon 72 22 18 18. Hvis du kontakter os som fuldmagtshaver, kræver det en skriftlig fuldmagt fra fuldmagtsgiver.

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig i kontakten med Skattestyrelsen, kan du give en fuldmagt. Fuldmagten giver personen lov til at varetage dine interesser og handle på dine vegne - fx din kommunikation med Skattestyrelsen. Det kan fx være en pårørende eller andre. Det vigtigste er, at det er en person, du har tillid til.

Det kan i mange situationer være praktisk at give fuldmagt. Det kan fx være, hvis du er blevet syg, skal ud at rejse eller af andre grunde har brug for hjælp. 

Den, der giver en anden person en fuldmagt, kaldes fuldmagtsgiver. Og den, der får fuldmagt til at agere på en andens vegne, kaldes en fuldmagtshaver, og vil være personens partsrepræsentant over for Skattestyrelsen.

Hvis du ønsker, at alle beskeder fra os (mail og sms), om ændringer til din forskudsopgørelse, årsopgørelse mv., sendes til den person som har fuldmagt (i stedet for dig), kan du oplyse personens kontaktoplysninger i stedet for dine egne. Det gør du ved at logge på TastSelv og på forsiden trykke på Ret kontaktoplysninger.

Vær opmærksom på, at vi så kun kommunikerer til den person, som har fuldmagt. Du kan altid ændre kontaktoplysninger, hvis du igen ønsker at modtage beskeder fra os.

Det kræver ikke fuldmagt, hvis anmodningen kommer fra en ansat inden for en af følgende faggrupper:

  • advokat
  • statsautoriseret eller registreret revisor
  • drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder
  • medlem af organisationen FSR-Danske Revisorer eller FDR-Danske Revisorer.

Ønsker du at give andre adgang til din TastSelv-profil, kan du benytte autorisationsordningen i TastSelv eller udfylde og sende Fuldmagt til autorisation af partsrepræsentant til TastSelv (blanket 02.052) til os enten digitalt eller som fysisk post. Du kan også give fuldmagt på andre måder, fx ved at ringe til os.

Læs mere: Giv andre adgang til din TastSelv-profil