Her kan du som virksomhed søge om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS).   

Dette giver adgang til at teste systemet fra 1. marts 2023 og til at tage systemet i brug fra 29. juli 2023.

Hvis du er softwareleverandør kan du søge om adgang kun til udviklingsmiljøet under "Ansøg om adgang til udviklingsmiljøet".

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed benytter et SE-nummer til eksportangivelser og et andet til forsendelse (NCTS), og fortsat vil have det adskilt på to SE-numre, skal du ansøge om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) i to separate ansøgninger. 

Ansøg om adgang til DMS


Vi anbefaler, at du læser mere om DMS på Skatteforvaltningens GitHub

Har du spørgsmål til ansøgningen?

Kontakt Servicedesk ved at sende en mail til servicedesk@toldst.dk eller ring på tlf. 70157301.

Nedenfor er en række eksempler på, hvordan du kan udfylde ansøgningsblanketten til DMS. Adgangene skal bruges af din virksomheds administratorer på TastSelv Erhverv til at uddele roller og rettigheder til den enkelte medarbejder. 

I skal som virksomhed have en læseadgang. På blanketten under Systemadgang skal I svare nej til spørgsmålet: Har virksomheden behov for at indsende eller ændre i angivelser i DMS Eksport og/eller DMS Forsendelse (NCTS)? I anmoder nu om en læseadgang til udførelsesangivelser.

I skal som virksomhed søge om adgang til DMS Eksport, og derefter vælge brugerrollen Standardadgang. På blanketten, under Systemadgang, skal I gøre følgende: 

1. Svar ja til spørgsmålet: Har virksomheden behov for at indsende eller ændre i angivelser i DMS Eksport og/eller DMS Forsendelse (NCTS)?
2. Vælg DMS Eksport under Vælg system. 
3. Vælg DMS Eksport: Online under Vælg metode til angivelse. 
4. Vælg Standardadgang (Oprette angivelser på egne vegne) under Vælg brugerrolle.

I skal som virksomhed søge om adgang til DMS Eksport, og derefter vælge brugerrollen Udvidet adgang. På blanketten, under Systemadgang, skal I gøre følgende:

1. Svar ja til spørgsmålet: Har virksomheden behov for at indsende eller ændre i angivelser i DMS Eksport og/eller DMS Forsendelse (NCTS)?
2. Vælg DMS Eksport under Vælg system. 
3. Vælg DMS Eksport: Online under Vælg metode til angivelse. 
4. Vælg Udvidet adgang (Oprette angivelser på egne og andres vegne - fx som speditør) under Vælg Brugerrolle.

I anmoder nu om at oprette udførselsangivelser for andre virksomheder. Med Udvidet adgang har I dog også mulighed for at lave angivelser på egne vegne.

I skal som virksomhed søge om adgang til DMS Eksport, og derefter vælge brugerrollen Standard. På blanketten, under Systemadgang, skal I gøre følgende:

1. Svar ja til spørgsmålet: Har virksomheden behov for at indsende eller ændre i angivelser i DMS Eksport og/eller DMS Forsendelse (NCTS)?'
2. Vælg DMS Eksport under Vælg system. 
3. Vælg DMS Eksport: Online og DMS Eksport: System-til-system under Vælg metode til angivelse.
4. Vælg Standardgang (Oprette angivelser på egne vegne) under Vælg Brugerrolle.

I anmoder nu om muligheden for at oprette udførselsangivelser på egne vegne og til at benytte system-til-system-løsningen.

For at få adgang til DMS Forsendelse (NCTS) kræver det, at der søges en bevilling. Læs mere om forsendelsesproceduren.

Hvis I ønsker at søge om adgang til DMS Forsendelse (NCTS) som førstegangsbrugere, skal I indsende en separat blanket om adgang til DMS Forsendelse (NCTS). Søger I fx om adgang til både DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS), skal der altså indsendes to blanketter. Dette er kun nødvendigt, hvis det er første gang, I skal tage DMS Forsendelse (NCTS) i brug.

I skal som virksomhed søge om adgang til DMS Eksport, samt DMS Forsendelse (NCTS), og derefter vælge brugerrollen Udvidet adgang. På blanketten, under Systemadgang, skal I gøre følgende:

1. Svar ja til spørgsmålet: Har virksomheden behov for at indsende eller ændre i angivelser i DMS Eksport og/eller DMS Forsendelse (NCTS)?
2. Vælg DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) under Vælg system.
3. Vælg DMS Eksport: Online og DMS Eksport: System-til-system under Vælg metode til angivelse.
4. Vælg Udvidet adgang (Oprette angivelser på egne og andres vegne - fx som speditør) under Vælg Brugerrolle.
5. Vælg DMS Forsendelse: Online og DMS Forsendelse: System-til-system under Vælge metode til angivelse. 
6. Vælg Udvidet adgang (Oprette angivelser på egne og andres vegne - fx som speditør) under Vælg Brugerrolle.

I anmoder nu om muligheden for at oprette udførselsangivelser for andre virksomheder. Med Udvidet adgang har I dog også mulighed for at lave angivelser på egne vegne.