Overgangen fra NemID til MitID Erhverv betyder, at der sker ændringer i, hvordan virksomheden administrerer medarbejdernes rettigheder til områder i virksomhedens TastSelv Erhverv.

Læs mere om, hvordan du sikrer, at medarbejderne fortsat har de rette adgange til virksomhedens eller kundens TastSelv Erhverv.

Medarbejdernes adgange kan migreres fra NemID til MitID Erhverv, så medarbejderne beholder deres adgange. Se hvordan på Videreførelse af RID-numre (Mitid-erhverv.dk).

Vælger du at oprette medarbejderen på ny i MitID Erhverv, vil medarbejderen ikke få overført sine adgange. Det betyder, at du skal tildele medarbejderen de rette adgange igen. Læs hvor du gør på Giv medarbejdere adgang til virksomhedens TastSelv Erhverv.

Hvis virksomheden ønsker at gøre en medarbejder til TastSelv Erhverv-administrator, skal du fremover gøre det via MitID Erhverv Rettighedsadministration. Du skal være MitID Erhverv Rettighedsadministrator for at kunne tildele medarbejderen rettigheden i MitID Erhverv.

  1. Log på MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)
  2. Vælg menupunktet Brugere og klik på den bruger, der skal have administrator-adgang til TastSelv Erhverv
  3. Under brugerens oplysninger vælges Rettigheder og derefter Tildel rettigheder
  4. Vælg kategorien Skatter og afgifter
  5. Markér Administrator skatter og afgifter og klik Tildel rettigheder
  6. Klik Afslut

Herefter vil medarbejderen have rettigheder til alle virksomhedens områder i TastSelv Erhverv, bl.a. brugeradministration, rettighedstildeling, skattekontoen, lønforhold osv.

Hvis virksomhedens system skal skifte fra NemID-certifikat til MitID-certifikat, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Det gælder for alle systemer, som benytter NemID-certifikater til at forbinde til systemservices hos Skatteforvaltningen.

Er systemet klar til MitID-certifikater?

Du skal sikre dig, at det system, virksomheden forbinder til, er klar til at modtage MitID-certifikater. Det kan du gøre i tilslutningsvejledningen for systemet. Alternativt kan du kontakte os via skat.dk/kontakt.

Nogle systemer tillader af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere, at I anvender medarbejdercertifikater til systemservices.

Du kan læse mere om MitID certifikater hos mitid-erhverv.dk

Opret en ny systembruger

Du skal oprette en ny systembruger for systemet i Skatteforvaltningens brugeradministration. Her skal du oplyse, hvilket certifikat systembrugeren skal benytte, ved at anvende MitID-certifikatets UUID-felt som brugernøgle.

Du skal give den nye systembruger de rettigheder, som er påkrævede for at benytte systemservicen. Hvis virksomheden allerede har en NemID-systembruger med adgang til systemservicen hos Skatteforvaltningen, skal du give den nye systembruger de samme rettigheder som den eksisterende. Det skal gøres manuelt af en TastSelv Erhverv-administrator.

Læs hvordan du opretter en systembruger på siden Giv systembrugere adgang til TastSelv Erhverv

NemID-certifikater kan benyttes indtil den 31. oktober 2023

Virksomheden kan fortsat få udstedt og benytte NemID-certifikater frem til 31. oktober 2023. Læs mere på mitid-erhverv.dk.