Oplysninger til statistik og videnskabelige formål sker via Danmarks Statistik.

Skatteforvaltningen udleverer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder, motorkøretøjer og ejendomme samt told til Danmarks Statistiks brug for Danmark Statistiks egne opgaver og forskere.

Disse oplysninger tilgængelige via Danmarks Statistiks mikrodataordning.

Brug af Danmarks Statistik gør det muligt at samkøre Skatteforvaltningens oplysninger med andre data, da dataene kan sendes ti Danmarks Statistik ikke-pseudonymiseret, da Danmarks Statistik (efter behandlingen) pesudonymiserer alle oplysningerne overfor tredjepart. Du kan læse mere om Danmarks Statistiks mikrodataordninger, og hvordan din institution kan blive autoriseret til at arbejde med pseudonymiserede mikrodata her