I kan som myndighed eller virksomhed, med hjemmel i relevant lovgivning, søge om adgang til oplysninger via Skatteforvaltningens Dataudviklingsplatform (DUPLA). DUPLA henvender sig til alle, der lovmæssigt har ret til at modtage oplysninger fra Skatteforvaltningen. DUPLA er en samlet løsning, som tilbyder ensartet adgang til Skatteforvaltningens mange oplysninger, udstillet via REST API’er. Adgang til DUPLA administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST).

Gå til Dataudvekslingsplatformen

En forudsætning for at få adgang til Skatteforvaltningens data via DUPLA er, at der er indgået en gyldig dataudvekslingsaftale mellem jer og UFST via DUPLAs administrationsmodul. En sådan dataudvekslingsaftale er en sikring af, at dataudvekslingen foregår på et korrekt og lovligt grundlag og er samtidig en teknisk forudsætning for at kunne indhente data via DUPLA.

I dataudvekslingsaftalen defineres:

  • Formål - hvad data skal bruges til.
  • Lovhjemmel - hvilken lovgivning der ligger til grund for dataudvekslingen.

Myndigheder og virksomheder får således kun adgang til de data, som de har krav på, og som er nødvendige for at løse en konkret opgave.

For at ansøge om adgang til DUPLA skal I udfylde et ansøgningsskema og sende det til dataudveksling@ufst.dk, hvorefter I oprettes som aftalepart i DUPLA’s administrationsmodul.

Når I er oprettet som aftalepart, kan jeres NemID-administrator logge på TastSelv Erhverv, eller TastSelv Erhverv TFE (Test for Erhvervslivet), hvor tildeling af de nødvendige medarbejder- og systemroller foregår. Tildeling af roller som aftagerbehandler samt aftagerunderskriver er en forudsætning for, at I kan tilgå DUPLA’s administrationsmodul, hvor indgåelse af dataudvekslingsaftalen foregår.

Udover de personknyttede behandler- og underskriverroller skal aftagersystemrollen være tildelt et VOCES-certifikat, der benyttes i de systemmæssige kald for data.

Vi guider jer gennem processen trin for trin i vores vejledning.

Dataudvekslings-grafik

På vores driftslog kan I se, om der er planlagte servicevinduer eller andet, som påvirker driften.

Vi anbefaler, at I abonnerer på DUPLA’s driftslog.

I kan indsende en beskrivelse af fejlen, hvis der opstår fejl, når I bruger DUPLA. Fejlene kalder vi incidents. I kan give besked via mail eller telefon.

Giv besked per mail

Start emnefeltet med en trigger. Triggeren er en kort tekst, der fortæller systemet, hvilken type sag der skal oprettes. Det er vigtigt, at triggeren står først i emnefeltet, så vores system kan aflæse den.
I skal vælge mellem følgende triggers:

Trigger Incidenttype
DUPLA-Prod-Data: Incidents, der omhandler data i TastSelv Erhverv (produktionsmiljøet).
DUPLA-Prod-Aftale: Incidents, der omhandler selve jeres aftale/adgang til TastSelv Erhverv (produktionsmiljøet).
DUPLA-TFE: Incidents, der er opstået i TastSelv Erhverv (test for erhvervslivet, testmiljøet).

Beskriv efterfølgende den incident, I oplever.

Send mailen til incoming@skat-mail.onbmc.com.

I kan også melde incidents til os telefonisk på 72 38 96 96.

I vil modtage en kvittering for modtagelse i den fællespostkasse, I oplyste på jeres ansøgningsskema, da I ansøgte om oprettelse som aftalepart i DUPLA. Det gælder uanset, om I giver besked per mail eller telefon.

Er jeres henvendelse ikke en incident-rapportering, bør I kontakte os på dataudstilling@ufst.dk.

På vores SharePoint henvendt til eksterne anvendere kan I finde nyttig information om:

  • at udvikle jeres integration til DUPLA
  • referenceklienter og kodeeksempler
  • hvordan der bedst laves Batchkald
  • yderligere detaljer om de forskellige services (Servicerammer, databeskrivelser, kaldemønstre)
  • best practices

Så snart I er blevet oprettet som aftalepart, kan I få adgang til SharePoint ved at sende en liste med mailadresser til dataudstilling@ufst.dk