Selvangiv Professionelt (SA Pro) er en samlende betegnelse for en systemløsning, der primært henvender sig til revisorer og rådgivere. Løsningen giver professionelle brugere mulighed for via webservices dels at trække skatteoplysninger (R75-oplysninger) og dels at indsende oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) elektronisk via en direkte forbindelse til Skattestyrelsen.

Formålet med at anvende løsningen er således at lette oplysningsprocessen for revisorer og rådgivere. 

Kontakt os

Henvendelser vedrørende løsningen rettes til sapro@sktst.dk.

R75 er en samling af borgerens detaljerede skattemæssige oplysninger. Skattestyrelsen stiller en webservice til rådighed, der gør det muligt for fx en revisor at hente klientens skattemæssige oplysninger (R75-oplysninger) ind i sin regnskabsapplikation, hvor oplysningerne eksempelvis kan anvendes til udarbejdelse af klientens regnskab og oplysningsskema.

Offentlige myndigheder benytter også webserviceløsningen, der udstiller R75-oplysningerne.

Denne webservice gør det muligt at indsende oplysningsskemaet elektronisk direkte fra revisors skatteprogram til Skattestyrelsens årsopgørelsessystem. Straks efter indberetningen returnerer webservicen en årsopgørelse eller fejlmeddelelser.