Hvis du er momsregistreret, og du køber en brugt vare, som du sælger videre, kan du vælge at betale brugtmoms frem for almindelig moms. Når du betaler brugtmoms, betaler du kun moms af fortjenesten og ikke af salgsprisen. 

Brugtmoms skal sikre, at der ikke betales moms flere gange af den samme vare. Den vare, du har købt brugt, er der allerede en anden, der har betalt moms af, da varen blev handlet første gang. Derfor skal du kun betale moms af din fortjeneste på varen. Du kan omvendt heller ikke få fradrag for den moms, der oprindeligt er blevet betalt. 

Brugtmomsordningen kan kun bruges, når man køber genstande til videresalg fra private, fra ikke-momsregistrerede, og fra andre brugthandlere i Danmark eller EU, hvor der ikke fremgår moms på købsfaktura/afregningsbilag.

Man kan bruge ordningen fx ved salg af antikviteter, brugte biler og genbrug.

Du indberetter og betaler brugtmoms på samme måde, som du gør med almindelig moms. Brugtmomsen indberettes som salgsmoms og skal fremgå særskilt af din bogføring. På den måde kan du dokumentere, hvad der er brugtmoms, og hvad der er almindelig moms, hvis din virksomhed bliver udtaget til kontrol.

Vær opmærksom på, at der er særlige krav til faktura og regnskab, når du vælger brugtmoms. 

Hvis du køber en brugt vare af en privatperson eller en ikke-momspligtig virksomhed, som du vil sælge videre, skal du lave et afregningsbilag til den, du køber varen af. Det skal tydeligt fremgå af afregningsbilaget, at varen er købt til videresalg under brugtmomsordningen. Du må ikke skrive moms på fakturaen. 

Hvis du køber varen fra et auktionshus, er det auktionshuset, der skal udstede en faktura til dig. Denne skal opfylde de særlige fakturakrav for salg under brugtmomsordningen. 

Under brugtmomsordningen findes der to forskellige metoder til afregning af brugtmoms:  

  • Den individuelle metode: Når du køber en enkelt vare til videresalg, fx en kommode. Her kender du både købs- og salgsprisen.
  • Samlemetoden: Når du køber mange ting på en gang til en samlet pris, fx et dødsbo eller en pladesamling. Her kender du ikke den individuelle vares købspris, men kun din egen salgspris.  

Du kan godt bruge begge metoder i den samme periode. Så skal du bare være opmærksom på at lave to regnskaber - et regnskab til hver metode. 

Du kan også vælge at bruge samlemetoden uanset, om købs- og salgspris for alle varerne er kendte. På den måde skal du kun lave ét regnskab.

Sådan gør du

Ved den individuelle metode skal du lave beregningen af momsen ved salget af varen. Og du afregner i den periode, hvor salget foregår.

Ved samlemetoden skal du lave beregningen af momsen, når salget overstiger købet i en periode. Og du afregner så i den pågældende periode. Hvis dine køb overstiger dine salg i perioden, skal beløbet overføres til næste periode. Du skal dermed ikke afregne momsen i den periode.

Eksempel: Beregning af brugtmoms efter den individuelle metode  

En antikhandler køber en kommode til 200 kr. Han laver et afregningsbilag til sælgeren, hvor der står, at kommoden er købt til videresalg under brugtmomsordningen.

Et par dage senere sælger antikhandleren kommoden for 600 kr. Den samlede fortjeneste er altså 400 kr., som han skal betale brugtmoms af.

Når han skal beregne brugtmomsen, skal han tage udgangspunkt i det, der kaldes momsgrundlaget. Det er lovbestemt til 80 %. Når han skal betale sin brugtmoms, skal han tage fortjenesten, dvs. de 400 kr., og gange med momsgrundlaget på 80 %. Det giver 320 kr. Momsen udgør 25 % af de 320 kr. - altså 80 kr. Det betyder, at han skal betale 80 kr. i brugtmoms. En simpel måde at udregne det på er at gange fortjenesten med 20 %.

Momsen skal angives som salgsmoms sammen med resten af de varer, han har solgt. Han indberetter den samlede brugtmoms i den aktuelle momsperiode. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.