Blanketnr.
29.109
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til at søge godtgørelse af tinglysningsafgift ved optagelse af lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr, der er implementeret med Lov nr.53 af marts 2023 lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. 

Der kan søges godtgørelse af tinglysningsafgift ved optagelse af lån til brug for udskiftning af olie- og gasfyr til en anden opvarmningskilde i perioden 1. maj 2023 til og med den 31. december 2028 for helårsboliger.

Bemærk følgende krav skal være opfyldt for at få godtgørelse af tinglysningsafgiften:

•    Det udskiftede olie- eller gasfyr og den nye opvarmningskilde skal være til brug for opvarmning af en bolig, der i BBR er registreret som helårsbolig alternativt et sommerhus, med tilladelse til "lovlig helårsanvendelse". 
•    Udskiftningen af olie- eller gasfyret skal være afsluttet indenfor 12 måneder efter anmeldelse af pantet til tinglysning 
•    Mindst 90 pct. af det pantsikrede lån skal anvendes til udskiftning af et olie- eller gasfyr til en anden opvarmningskilde

For at udfylde blanketten skal du have følgende klar:

•    Dato og løbenummer for det tinglyste pant 
•    Dokumentation for, at der på ejendommen er en enhed, der på tidspunktet for tinglysning opfylder betingelserne for at være registreret til helårsbeboelse

Hvad du allerede har foretaget udskiftning af dit olie- eller gasfyr, skal du desuden have følgende klar:

•    Dokumentation for udskiftningen af opvarmningskilden af enheden
•    Specificeret faktura for det udførte arbejde

Bemærk at storkunder skal anvende skattekontoen.  

Digital løsning

Link til online løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen