Den 1. januar 2024 kommer der nye boligskatteregler. Det medfører, at vi samler opkrævningen af din boligskat fra 2024 på forskuds- og årsopgørelsen.

Reglerne betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere. Resten får en skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi i overgangen til de nye regler.

Din ejendomsvurdering danner grundlag for din boligskat. Vurderingsstyrelsen udsender ejendomsvurderinger og beregner din boligskat.

Læs mere: De nye boligskatteregler (Vurderingsportalen.dk)

Vælg situation, og læs mere

Hus

De nye regler betyder lavere skatter for langt de fleste husejere, fordi skattesatserne generelt falder mere, end vurderingerne typisk vil stige. Men nogle steder er huspriserne steget så meget, at skatterne stiger trods lavere satser. Hvis din samlede boligskat stiger med de nye skatteregler, får du med reglerne samtidig en skatterabat, som beskytter din boligøkonomi. 

Læs mere: Beskatning af huse (Vurderingsportalen.dk)

Ejerlejlighed

Boligskatterne på de billigste ejerlejligheder forventes at falde i de fleste kommuner, fordi skattesatserne sættes ned i 2024. Det gælder også ejerlejligheder, der har en værdi, som er typisk for kommunen.

I mange kommuner vil de dyreste ejerlejligheder være steget så meget i ejendomsværdi, at deres boligskatter umiddelbart bliver højere, selvom skattesatserne sættes ned. De får en skatterabat, som betyder, at de ikke skal betale mere i boligskat i 2024, end de skulle have betalt, hvis de nuværende regler blev videreført. 

Læs mere: Beskatning af ejerlejligheder (Vurderingsportalen.dk)

Nybyg, ombygning eller projektkøb

Nybyg

Om du med de nye regler kan få skatterabat af en nybygget bolig, afhænger af, hvornår du færdigmelder din nye bolig. 

Hvis din nye bolig står færdigt senest den 31. december 2023, kan du få skatterabat på både ejendomsværdiskatten og grundskylden. "Stå færdigt" betyder, at du har færdigmeldt byggeriet til kommunen. 

Hvis din nye bolig står færdig den 1. januar 2024 eller senere, har du ikke mulighed for at få skatterabat på dine samlede boligskatter. 

Ombygning

Om du med de nye regler kan få skatterabat af en ombygget bolig, afhænger af, hvornår du færdigmelder din ombygning. 

Hvis din ombygning er færdigmeldt senest den 31. december 2023, kan du få skatterabat på både grundskyld og ejendomsværdiskat for hele din bolig. Hvis din bolig ikke kan færdigmeldes, får du rabat for din bolig uden ombygning. 

Projektkøb

Om du med de nye regler kan få skatterabat, afhænger af, hvornår du overtager boligen.  

Hvis du køber og overtager et projektsalg senest den 31. december 2023, har du mulighed for at få skatterabat på både ejendomsværdiskat og grundskyld. Det er overtagelsesdatoen på købskontrakten eller tinglyste skøder, der afgør, hvornår en bolig er overtaget. 

Læs mere: Nybyg, ombygning og projektkøb (Vurderingsportalen.dk)

Boligkøber

Det kan have betydning for din boligøkonomi, om du køber før eller efter årsskiftet. Det er overtagelsesdatoen, der vil være afgørende for rabatten - uanset hvornår købsaftalen er underskrevet. 

Overtaget bolig senest 31. december 2023

Eksisterende ejere, der har overtaget en bolig senest den 31. december 2023, får med de nye regler en skatterabat, hvis boligskatten stiger ved overgangen til de nye skatteregler i 2024. De beholder rabatten (beløbet i kroner og øre), så længe de ejer boligen.  

Overtager bolig den 1. januar 2024 eller senere

Overtager du din bolig den 1. januar 2024 eller senere, kan du ikke få en skatterabat, der beskytter mod stigninger i boligskatten i overgangen til de ny boligskatteregler. Derfor skal du være opmærksom på, at skatten kan være højere end tidligere. 

Læs mere: Boligkøb (vurderingsportalen.dk)

Som boligejer betaler du 2 typer boligskat: Ejendomsværdiskat og grundskyld.

I 2024 skal du betale boligskatter af din ejendomsvurdering for 2022. Inden betaling fratrækkes 20 % af vurderingens værdi for at beskytte dig som boligejer mod usikkerhed i vurderingerne. Vi opkræver både din ejendomsværdiskat og din grundskyld via din forskuds- og årsopgørelse.

Du skal betale ejendomsværdiskat, hvis du ejer en bolig, som du selv bor i. Vi opkræver ejendomsværdiskatten via din forskuds- og årsopgørelse. 

Skatten afhænger af ejendommens værdi med grund og bygninger, og den beregnes på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Din ejendomsværdiskat kan derfor ændre sig over tid, eller hvis der sker ændringer på din ejendom.

Forklaring af ejendomsværdiskat

Sats for ejendomsværdi under 3,04 mio kr. 

Med de nye boligskatteregler sænkes satsen for den almindelige ejendomsværdiskat fra 0,92 % til 0,51 %. Der betales i dag en højere ejendomsværdiskat for den del af en ejendoms værdi, som overstiger 3,04 mio. kr.

Sats for den del af ejendomsværdien, der overstiger 3,04 mio. kr.

Satsen for ejendomsværdiskat for den del af ejendommens værdi, der overstiger 3,04 mio. kr. sænkes fra 3,0 % til 1,4 % i 2024. Grænsen for den højere ejendomsværdi flyttes fra 3,04 mio. kr. til 9,2 mio. kr.

Se satser for ejendomsværdiskat (vælg fanen Ejendom)

Læs mere om de nye boligskatteregler (Vurderingsportalen.dk)

Fra 2024 opkræver vi din grundskyld via din forskuds- og årsopgørelse. Indtil 2024 har du betalt grundskyld til den kommune, hvor din ejendom ligger. Det er altså ikke en ny skat, men en anden måde at betale på. I 2024 bliver satsen for grundskyld sat ned i alle kommuner. Den falder i gennemsnit fra 2,7 % til 0,74 %.  

Det er din kommune, der beregner din grundskyld ud fra, hvor meget din grund er vurderet til at være værd uden bygninger. 

Har du spørgsmål til opkrævning af din grundskyld til og med 2023, skal du kontakte din kommune. 

Forklaring af grundskyld

Læs mere om de nye boligskatteregler (Vurderingsportalen.dk)

Hvis din samlede boligskat stiger på grund af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat. Den sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.

Rabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye regler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført. I de nuværende regler er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden.

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer ejendommen. Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere i rabat. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din ejendom. Hvis boligskatten senere falder, får du ikke mindre i rabat. 

Læs mere om de nye boligskatteregler (Vurderingsportalen.dk)

Med de nye regler vil ejendomsværdiskatten og grundskylden følge de offentlige ejendomsvurderinger. Hvis din ejendomsvurdering - og dermed boligskatterne - stiger fra 2024, kan du indefryse stigningerne.

Indefrysningen gives som et lån med renter. Det betyder, at du kan vente med at betale både stigningen og renterne, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt - eller fravælge lån i et eller flere indkomstår. 

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Læs mere: Indefrysningslån og pensionistlån (Vurderingsportalen.dk)