Ved din første momsindberetning efter d. 14. juni 2023 vil du opleve, at momsløsningen i TastSelv Erhverv har ændret sig. 

Differencekontrol på tværs af systemer

Som noget helt nyt vil du inde i din momsindberetning få en øjeblikkelig kontrolbemærkning fra os, hvis vi kan se, at der er én eller flere uoverensstemmelser mellem din igangværende momsindberetning og din indberetning i andre systemer som fx systemet EU-handel for køb og salg. 

Indberetning af momsfritagne aktiviteter

Der vil også i sommeren 2024 blive tilføjet et helt nyt afsnit i momsindberetningen, hvor du vil blive bedt om at oplyse os om din virksomheds momsfritagne aktiviteter. Det skyldes nye regler om opgørelsen af delvis fradragsret. Reglerne er vedtaget og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2024, men du vil først blive mødt af denne nye del af momsindberetningen ved din indberetning af den momsperiode, hvori juni måned indgår. I billederne af den nye momsløsning nedenfor kan du dog allerede nu se det afsnit om momsfritagne aktiviteter, som vil blive tilføjet i 2024, så du ved, hvad der kommer.

Baggrunden for den nye momsløsning er, at vi ønsker at gøre det lettere for dig at angive korrekt og sværere at angive bevidst forkert. Den nye momsløsning ligger på en ny teknisk platform, der understøtter sammenligning af data fra systemet EU-handel for køb og salg med din momsindberetning i TastSelv Erhverv.

Denne dataunderstøttelse er helt central for både bedre vejledning og bedre brugeroplevelse samt bedre kontrol. De kontrolbemærkninger, som du vil blive mødt af i den nye momsløsning, skal konkret afhjælpe differencer mellem de beløb, du indberetter for salg i rubrik B varer og rubrik B ydelser i din momsangivelse og de beløb, som du indberetter i de tilsvarende rubrikker i systemet EU-salg uden moms. Det samme gælder for de køb, du indtaster i rubrik A varer og rubrik A ydelser. Her vil du også få kontrolbemærkninger, hvis der er forskel på de beløb, du indtaster i momsangivelsen og de data, vi har modtaget fra udlandet.

Den hurtige respons på din indtastning, som du vil opleve i den nye momsløsning, betyder, at du har mulighed for straks at rette eventuelle uoverensstemmelser og tastefejl, som du måtte have lavet. Det er noget, som de mange virksomheder og revisorer, der har hjulpet os med at teste den nye momsløsning, har været meget glade for og har set som en stor hjælp.

Her kan du se skærmbilleder af den nye momsindberetningsløsning i TastSelv Erhverv og læse beskrivelser af, hvad der konkret er blevet ændret eller tilføjet i forhold til tidligere.

Denne side har skiftet navn. Den hed tidligere Kontaktoplysninger, men nu hedder den Supplerende oplysninger, da det ikke længere udelukkende er kontaktoplysninger på indberetter, vi beder om på siden. På denne side vil du nemlig fremover én gang om året skulle svare på, om din virksomhed har haft momsfritagne aktiviteter i det senest afsluttede regnskabsår. Denne del af den nye momsløsning vil du dog først se, når reglerne træder i kraft i løbet af 2023 eller i starten af 2024.

Hvis du er i tvivl om, hvad momsfritagne aktiviteter er, kan du klikke på spørgsmålstegnet på siden og få en uddybende forklaring. Her vil du også finde et link til en side på skat.dk, hvor du kan læse mere og se eksempler på momsfritagne aktiviteter. 

Supplerende oplysningerHvis du svarer Ja til, at din virksomhed har haft momsfritagne aktiviteter, vil du få to uddybende spørgsmål om din virksomheds fradragsprocent og om slutdatoen på det regnskabsår, som fradragsprocenten kommer fra.


Supplerende oplysninger, Ja til momsfritagne aktiviteter

Indberetningssiden er stort set, som du kender den. Her er blot nederst på siden tilføjet et kort afsnit om Behandling af personoplysninger og afsnittet Godkend din indberetning.

Afsnittet Sagsbehandlerens bemærkninger vil kun være synligt for vores sagsbehandlere, men på din momskvittering vil du kunne se, hvad de har skrevet i feltet.

Indberet

Når du trykker Godkend på din indberetning, vil vi som noget helt nyt straks gå i gang med at sammenholde din indberetning i Rubrik A- varer/ydelser og Rubrik B-varer/ydelser med din indberetning i systemet EU-salg uden moms.

Hvis vi finder uoverensstemmelser mellem de beløb, der er indberettet i de to systemer, vil du efterfølgende blive præsenteret for en side, hvor du kan se vores bemærkninger til din indberetning, og hvor du vil have mulighed for straks at rette et beløb, hvis du skulle have lavet en fejl.

Indberet, sammenligning med EU-salg uden moms

Denne side med bemærkninger til din indberetning er en helt ny side i momsløsningen. Du vil kun blive præsenteret for siden, hvis vi har bemærket en difference mellem ét eller flere af de beløb, du har indberettet i henholdsvis den ordinære momsindberetning og i de tilsvarende rubrikker i systemet EU-salg uden moms.

Det er også på denne bemærkningsside, du vil kunne se, hvad du har indberettet vedrørende momsfritagne aktiviteter, sammenlignet med hvad du indberettede sidste år i de samme felter.

I tjekboksene ud for de enkelte bemærkninger vil vi bede dig om at tilkendegive, om det beløb, du netop har indberettet i momsangivelsen, stemmer, og om du vil rette din indberetning enten i momsangivelsen eller i systemet EU-salg uden moms. Hvis du ønsker at rette beløbet i den momsindberetning, du lige har lavet, kan du trykke på Ret indberetning nederst på siden.

Hvis du vil rette det beløb, du har indberettet i systemet EU-salg uden moms, kan du gøre det, efter du har fået din kvittering for momsindberetning.

Evt. bemærkninger

Hvis du efter at have set vores side med bemærkninger finder ud af, at der er fejl i de beløb, du har oplyst i momsangivelsen, og du derfor trykker på Ret indberetning, vil du komme tilbage til siden Supplerende oplysninger, hvor du i første omgang vil have mulighed for at rette det, du har oplyst om din virksomheds momsfritagne aktiviteter. 

Ret indberetning, supplerende oplysninger

Når du trykker Næste nederst på siden, vil du komme til denne side, hvor du vil have mulighed for at rette de øvrige beløb i din indberetning, som vi måtte have bemærkninger til. Felterne er på forhånd udfyldt med det beløb, du oprindeligt indberettede, men du skal blot skrive det nye, korrekte beløb i feltet og trykke på Godkend nederst på siden. 

Ret indberetning

 I toppen af kvitteringen har vi som noget nyt fremhævet, hvilket beløb du skal betale eller have tilbage. Derudover har vi fremhævet de forskellige mulige betalingsformer. 

Kvittering

Vi har også tilføjet folden Bemærkninger til din indberetning, hvor du kan se de eventuelle bemærkninger, vi har haft til den pågældende indberetning, og hvad du har svaret til de enkelte bemærkninger.

Kvittering, bemærkninger til din indberetning