Blanketnr.
05.043
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til at oplyse det forventede beregningsgrundlag for et midlertidigt solidaritetsbidrag for indkomståret 2023.

Blanketten anvendes af selskaber m.v. med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne, der er skattepligtige efter kulbrinteskatteloven eller selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a. Det er en betingelse, at mindst 75 pct. af den skattepligtige omsætning i indkomståret 2023 hidrører fra økonomiske aktiviteter inden for råstofudvinding, minedrift, raffinering af råolie eller fremstilling af koksovnsprodukter, som omhandlet i EU’s og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006.

For yderligere beskrivelse, se vejledningen i Excel-arket 2023.

Der henvises til Lov 2023-05-16 nr. 502 om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Indsendelsesfristen er den 3. juli 2023.

Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Excel 2023

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen