Onboardingen til anden del af DMS Import er endnu ikke gået i gang, og derfor er der på nuværende tidspunkt kun materiale om første del af DMS Import og toldangivelsen H7.

Onboarding af DMS

Læs mere om første del af import og udrulningen af DMS.

Læs det opdaterede onboardingmateriale

Alt relevant materiale til teknisk onboarding til første del af DMS Import er samlet på Skatteforvaltningens GitHub. Materialet vil blive opdateret i forbindelse med onboarding til anden del af DMS Import.

Materialet indeholder fx: 

  • en onboardingguide om virksomhedens forberedelse til onboardingen 
  • en systemvejledning, som beskriver systemets funktioner 
  • en integrationsvejledning, som beskriver, hvordan man etablerer forbindelse til AS4-gatewayen.

Se et eksempel på tekniske specifikationer for H7-datasættet

Du kan også finde de tekniske specifikationer, herunder XSD-skemaet og XML-guiden, for H7-datasættet på Skatteforvaltningens GitHub.

Herunder finder du optagelser fra tidligere møder om DMS Import.

Du kan se optagelsen fra orienteringsmødet om anden udrulning af importsystemet nedenfor. Mødet blev holdt 24. november 2021 med oplægsholdere fra Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Temaer i optagelsen og tidspunkt

Opgaven og tidsplanen
Tid: 00:09

I skal levere flere oplysninger
Tid: 23:20

Midlertidig opbevaring flyttes til importsystemet
Tid: 55:08

Onboarding af virksomheder
Tid: 1:04:30

Kanaler til information og kontakt
Tid: 1:17:23