Med ICS2 for luftfragt skal der indsendes ENS-angivelser for alle forsendelser, der transporteres ind i EU med fly. Der skal indsendes både pre-load-oplysninger og pre-arrival-oplysninger. Det vil sige, henholdsvis før flyet lastes, og før det ankommer til EU. Det er også muligt at indsende alle oplysninger, før flyet lastes. I så fald skal der kun indsendes én ENS-angivelse.

Læs mere om tilslutning til ICS2 for luftfragt

De forskellige virksomheder i ICS2-processen kan samarbejde om at indsende oplysninger, som tilsammen giver en fuldstændig ENS. Det er dog luftfragtselskabet, som har det overordnede ansvar for ENS-angivelserne. 

En fuldstændig ENS består af en række datasæt. Herunder kan du se en oversigt over de datasæt, som er relevante for ICS2 for luftfragt. 

Datakrav og releases for ICS2 visualiseret

Med ICS2 er det muligt for virksomheder at samarbejde om at indsende ENS-angivelser. Forskellige virksomheder kan altså indsende data til samme angivelse. Herunder kan du se, hvordan samarbejdet om at indsende ENS-angivelser kan se ud for henholdsvis almindelig luftfragt, ekspresforsendelser og postforsendelser.