De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, skal kontakte Toldstyrelsens Servicedesk med henblik på teknisk onboarding. Har virksomheden EORI-nummer fra et andet EU-land, er det dette lands toldmyndigheder, man skal i dialog med. En virksomhed kan kun have ét EORI-nummer.

Virksomhederne skal kobles på ICS2 mellem 1. marts 2024 og 31. marts 2025. Den enkelte virksomhed aftaler med Toldstyrelsen, hvornår de overgår fra ICS til ICS2.

Herunder kan du se EU's overordnede tidsplan for ICS2 for vand, vej og jernbane.

De virksomheder, som indsender master-transportoplysninger, skal kobles på først, mens virksomheder, som indsender house-transportoplysninger, kobles på efterfølgende. Det betyder, at der vil være en overgangsperiode, hvor ikke alle aktører i en transportkæde er på systemet samtidig, og hvor alle informationer derfor ikke nødvendigvis er tilgængelige for transportøren.

I overgangsperioden kan der være situationer, hvor ikke alle ENS-oplysninger kan tilvejebringes. I de situationer vil master-transportoplysningerne være tilstrækkelige for ENS-angivelsen.

Virksomheder kan indsende data til EU-systemet STI på to måder: via en system-til-system-løsning, det vil sige virksomhedens eget it-system, eller via EU’s onlineløsning.

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via eget it-system, skal deltage i en conformance-test op imod EU's systemer. Testvinduet åbner i juli 2023. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som står for at koordinere og forberede testen mellem virksomhederne og EU.

Testen er en selfservice-test, som skal gennemføres af en virksomhed eller dens it-leverandør. Testen udføres i EU's conformance-test-miljø op imod STI, hvor der simuleres svar og beskeder. EU kræver, at de forskellige testcases skal bestås, før virksomheden kan kobles på STI.

EU er i gang med at udarbejde dokumentationen, der beskriver de forskellige conformance-test-krav til virksomhederne, fx testcases og testdata. Dokumentationen forventes at blive publiceret via EU’s ICS2-hjemmeside.

Læs mere om ICS2 og de tekniske specifikationer

Om ICS2

Tekniske specifikationer for ICS2

Hvis din virksomhed ikke udvikler sin egen it-løsning, men i stedet skal bruge EU’s onlineløsning, skal I ikke conformance-teste. Onlineløsningen hedder Shared Trader Interface - Shared Trader Portal (STI - STP), og den kan bruges til at oprette, redigere og slette ENS-angivelser.

Få mere information om STI-STP

På EU Customs Trader Portal finder du informationer om EU’s systemer. STI - STP er en underportal til EU Customs Trader Portal.

Se EU’s videoguides til STP, hvor du fx kan se, hvordan du opretter en ENS

Hvis din virksomhed er i målgruppen for ICS2, skal du starte med at kontakte Toldstyrelsens Servicedesk. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er i målgruppen, kan Servicedesk også hjælpe med at afklare det. Det er kun virksomheder med dansk EORI-nummer, som skal i kontakt med Toldstyrelsen.

Hvis det er relevant, bliver I derefter kontaktet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for at påbegynde onboarding til at bestå conformance-testen. Hvis I bliver berørt af ICS2, men ikke skal conformance-teste, bliver I kontaktet af Toldstyrelsen med henblik på toldfaglig onboarding.

Det danske ICS-system vil være i drift i overgangsperioden, indtil alle virksomheder er tilsluttet ICS2 (det vil sige systemet STI). Når en virksomhed er kommet over på STI, skal den ikke længere bruge ICS-systemet. Forsendelser, der er oprettet i det gamle ICS-system, skal dog afsluttes i samme system.