Når du er momsregistreret, skal du føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser, og du skal bogføre. På den måde får du et godt overblik over virksomhedens økonomi og kan lettere indberette de rigtige tal, når det er tid. 

Læs mere om momsregnskab

Få hjælp med Bogføringsguiden