Alle poster i dit momsregnskab skal være dokumenteret med bilag. Hvis du mister et bilag, mister du derfor også retten til at trække momsen på bilaget fra. 

Læs mere om momsregnskab, dokumentation og bilag