Du skal altid indberette moms, også selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i perioden. Du skal da blot lave en såkaldt “nulindberetning" og indberette 0 kr.

Hvis du ikke i tide indberetter moms for en momsperiode, fastsætter vi momsen ud fra et skøn. Det kaldes en foreløbig fastsættelse, og det medfører en afgift på 800 kr. for hver momsperiode, du har indberettet for sent. Husk derfor altid at indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet.

Læs mere om momsfrister og foreløbig fastsættelse

Få en mailpåmindelse, når det er tid til at indberette moms