Curacao er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 10. oktober 2010 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. september 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

Curacao er en selvstændig stat inden for Kongeriget Nederlandene og ligger i den sydlige del af det Caribiske Hav. Tidligere en del af de Nederlandske Antiller.

Se også afsnit C.F.9.2.14.3 om aftaler med de Nederlandske Antiller.