Medarbejdere bliver ikke beskattet af den del af lønnen, der indbetales til et medarbejderinvesteringsselskab. Der kan indbetales 7,5 % af medarbejdernes årlige løn, dog maksimal 30.000 kr. Se afsnit C.A.5.17.9