En momskarrusel er kendetegnet ved, at en udenlandsk leverandør sælger en vare eller ydelse til en dansk virksomhed, der ikke afregner moms. Selvom en momskarrusel primært handler om at undlade at betale moms, kan virksomheder uden at vide af det blive deltager i en momskarrusel. Hvis du har den mindste tvivl om leverandøren eller varerne, du er i gang med at købe, så opfordrer vi dig til at holde dig fra handlen.

Skriv til Skattestyrelsen på SK1@sktst.dk, hvis du har spørgsmål om momskarruseller.

En momskarrusel foregår ved, at der handles varer/ydelser henover landegrænser, og hvor det importerende led i kæden af transaktioner ikke angiver og/eller afregner den moms, de skal. Momskarruseller bliver desværre en mere og mere udbredt form for økonomisk kriminalitet.

Video: Undgå en tur i momskarrusellen (01:32 min)

 

Video: 3 gode råd til at stoppe momskarrusellen (01:02 min)

 

Infografik:  Sådan forsvinder momsen i en momskarrusel (pdf-version - ikke optimeret til mobilvisning)

Infografik: Gode råd, så du undgår at blive en del af en momskarrusel (pdf-version - ikke optimeret til mobilvisning)

A køber et parti varer af C i et andet EU land. Gerne noget med høj værdi, som ikke fylder så meget - fx mobiltelefoner.

A sælger partiet videre til en lavere pris til B her i landet. Fordi varen er købt i et andet EU-land, skal A ikke betale moms i forbindelse med købet - man opererer i stedet med en erhvervelsesmoms - og den moms, A skulle afregne i forbindelse med salget, den 'glemmer' A helt.

A lukker og slukker for virksomheden, som en stråmand ofte har fået lov til at stå for - og når Skattestyrelsen så kommer, er der ingen penge at hente hos A.

B har derimod stadig ret til at få fradrag for momsen i forbindelse med købet - med mindre Skattestyrelsen da ligefrem kan bevise, at B også er med i svindelen.

Resultatet er, at statskassen mister momsindtægter. De varer, der var grundlaget for karruselsvig, er derimod ofte på vej endnu en tur - eller flere - rundt over grænserne. At samme telefon ryger rundt i karrusellen 3-4 gange - og måske aldrig når frem til en forbruger - er ikke unormalt.

Det kan være svært at gennemskue om en momskarrusel er under opsejling, men hvis du har spørgsmål til eller en mistanke om mulig momssvindel så kontakt Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan ikke 'blåstemple' en handel, men hvis du har den mindste tvivl om leverandøren eller varerne du er i gang med at købe, så hold dig fra handlen.

Vi anbefaler, at du altid tjekker, om de virksomheder, du handler med, er momsregistrerede. Det gør du ved at søge på deres momsnumre:

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Herunder finder du nogle opmærksomhedspunkter, der kan være indikatorer på momssvindel og en igangværende momskarrusel.

Vær ekstra opmærksom,

I forbindelse med køb

 • Er der tale om en ny leverandør?
 • Er der tale om en nystartet virksomhed?
 • Adskiller din leverandør sig fra jeres sædvanlige leverandører ('Due diligence' - undersøgelse)
 • Leverandøren er ikke kendt i branchen i forvejen
 • Leverandøren ses ikke momsregistreret i Danmark eller i udlandet
 • Leverandørens adresse er usædvanlig, (fx har leverandøren adresse på et kontorhotel eller i en etageejendom)
 • Leverandøren har ingen hjemmeside på Internettet, hvor den beskriver sig selv
 • Virksomheden bør opbevare navn, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og eventuelt fysisk adresse på kontaktperson hos leverandøren
 • Leverandøren tilbyder varer til priser, der afviger væsentligt fra markedsprisen
 • Leverandøren tilbyder varer, som virksomheden selv tidligere har haft solgt
 • Der er ingen eller i øvrigt usædvanlige reklamationsbetingelser
 • Leverandørens leveringsbetingelser er unormale for branchen
 • Varerne bliver leveret af en anden end leverandøren, fx fra anden virksomhed eller fra en speditør
 • Leverandørens betalingsbetingelser er usædvanlige, fx kontant betaling
 • Leverandøren angiver, at betalingen skal ske til en anden virksomhed end leverandøren
 • Den af leverandørens anviste bankkonto er beliggende i et andet land end der, hvor leverandøren er hjemmehørende
 • Leverandørens skriftlige henvendelser ser amatøragtige ud, fx brevpapirer og logoer

I forbindelse med salg

 • Er der er tale om en ny kunde?
 • Er der er tale om en nystartet virksomhed?
 • Adskiller kunden sig fra jeres sædvanlige kundeprofiler ('Know your customer' - undersøgelse)
 • Er der er tale om en kunde, der kan aftage store varepartier?
 • Er det realistisk og økonomisk muligt for kunden at kunne aftage så store mængder varer? Kunden kan undersøges via et kreditoplysningsbureau
 • Kunden er ikke kendt i branchen i forvejen
 • Kunden ses ikke momsregistreret i Danmark eller i udlandet
 • Kundens adresse er usædvanlig, fx har kunden adresse på et kontorhotel eller i en etageejendom
 • Kunden har ingen hjemmeside på Internettet, hvor den beskriver sig selv
 • Virksomheden bør opbevare navn, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og eventuelt fysisk adresse på kontaktperson hos kunden
 • Kunden anviser, at varerne skal leveres til et andet land end der, hvor kunden er hjemmehørende eller har lager
 • Betalingen for varerne kommer fra en anden end kunden eller fra et andet land end der, hvor kunden er hjemmehørende
 • Kunden kræver usædvanlige betalings- eller leveringsbetingelser
 • Kunden insisterer på, at der anvendes et bestemt transportfirma til fragt af varerne, og transportfirmaet er ikke sædvanlig kendt eller anvendt inden for området
 • Kundens skriftlige henvendelser ser amatøragtige ud, fx brevpapirer og logoer.

Video: 3 gode råd til at stoppe momskarrusellen (01:02 min)

Det kan få konsekvenser for dig og din virksomhed, hvis du bliver involveret i en momskarrusel, også selvom du har været uvidende om din deltagelse.

Du kan blive økonomisk ramt
Hvis dine indkøb kan spores tilbage til svindel med moms i fx en momskarrusel, så kan du blive nægtet momsfradrag af dine indkøb, og dine varer eller ydelser bliver derved dyrere og sværere at sælge.

Det kan godt være, at du selv mener du køber ind i god tro, men hvis det vurderes, at du vidste eller burde vide, at der svindles med momsen i et tidligere led i kæden, så kan dit momsfradrag være i fare.

Du kan få et dårligt ry i branchen
Et dårligt ry kan få kunder til at forsvinde og gode leverandører til at tvivle på din virksomhed.

Vær derfor opmærksom på de gode råd under "Hvordan undgår jeg en momskarrusel".