Dato for offentliggørelse
31 May 2018 13:33
Serienummer
P nr. 143
Resumé

Når en bank mangler sikker viden om en kontoejers identitet, kan indestående på kontoen blive inddraget af SKAT efter reglerne i skattekontrollovens § 8 J, stk. 5.  
Pengene går til statskassen.

Det inddragne beløb kan genudbetales, når nogle særlige betingelser er opfyldt.

Banken kan på vegne af en kontoejer søge SKAT om at få det inddragne beløb genudbetalt.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny og udgives for første gang 1. juni 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0286-5