Vi udbetaler overskydende skat til din NemKonto fra 14. april 2023. I nogle tilfælde tager det dog længere tid, før pengene udbetales.

Det er fx, hvis du mangler at udfylde oplysningsskema, ved større overskydende skat eller hvis du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige, som skal modregnes.

Vi skal være helt sikre på, at modregningen i de overskydende skatter sker på et lovligt grundlag. Derfor gennemgår vi din gæld, inden vi udbetaler pengene. Vi kan desværre ikke sige, hvornår vi behandler din sag, eller fremskynde udbetalingen af dine penge, hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden.

Du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige

Hvis du eller din ægtefælle har gæld, som er sendt til inddrivelse hos os, undersøger vi, om vi kan bruge pengene til at betale af på gælden i stedet for at udbetale dem. Det kan fx være skat for tidligere år, licens eller underholdsbidrag.

Du får besked i Digital Post om, hvor meget vi tilbageholder, og hvornår vi eventuelt udbetaler penge til dig. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, får du et brev.

Ved større overskydende skat

Vi undersøger, om din skat passer, inden vi sætter pengene ind på din konto. Derfor tager det længere tid.

Du mangler at give oplysninger

At pengene ikke er udbetalt kan også skyldes, at vi vurderer, at du mangler at give oplysninger. Det kan fx være overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer. Du kan tilføje oplysninger i årsopgørelsen frem til din oplysningsfrist, som er enten 1. maj eller 1. juli. Du kan se din frist på årsopgørelsen i TastSelv.

Tjek, om du har en gyldig NemKonto

Du tjekker din NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk. Hvis du ikke har en NemKonto, og din overskydende skat udgør 200,00 kr. eller mindre, så udbetales beløbet ikke.

Procentgodtgørelsen af din overskydende skat udgør 0,0 procent for indkomståret 2022.

Hvis du skal have penge tilbage i skat, må vi kun udbetale dem til din NemKonto. Det er en almindelig bankkonto, der er registeret som NemKonto.

Få en dansk konto som NemKonto

Du kan registrere din danske konto som din NemKonto på 2 måder:

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Alternativt kan vi registrere din udenlandske konto som NemKonto. Det tager dog ca. 4 måneder, før din udenlandske NemKonto er registreret og aktiveret, så du kan modtage eventuel overskydende skat.

 Du skal sende os disse 4 oplysninger:

  • dit danske cpr-nummer
  • din udenlandske bankkonto (IBAN-kode og Swift-BIC-kode)
  • kopi af dit pas
  • kopi af et officielt dokument med din nuværende adresse.

 Send oplysningerne til os via vores engelske kontaktformular eller som brev til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning