Som boligejer har du siden 2018 fået indefrosset en del af din grundskyld, hvis den årligt er steget mere end 200 kr. ejendom pr. ejer. Det betyder, at du i stedet for at betale en eventuel stigning i grundskylden årligt, først betaler beløbet, når du sælger din bolig. 

Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set. 

Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. 

Fra 2024 overgår den midlertidige indefrysningsordningen for stigninger i grundskylden til en permanent indefrysningsordning, der gælder både din ejendomsværdiskat og grundskyld.Den midlertidige indefrysningsordning betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.  

Stigninger på grundskylden kan maksimalt stige 3-7 %.  

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning af din stigninger i din grundskyld.  

Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. 

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden. 

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Frameld dig indefrysningsordningen (borger.dk)

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget. 

Et skatteloft på grundskylden betyder, at den skat, du betaler til kommunen, højst kan stige 2,8 % om året fra 2022 til 2024. Det gælder også, selvom din ejendomsvurdering er blevet højere. 

Fra 2024 erstatter den permanente indefrysningsordning den midlertidige. Den permanente indefrysningsordning gælder både din ejendomsværdiskat og grundskyld.  

Læs mere om boligskatterne fra 2024

Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte din kommune. Det er din kommune, der opkræver grundskyld (ejendomsskat).