Afsnit E.A.4.3.9.6 Indberetning til EU's statsstøtteregister er flyttet til afsnit E.A.1.9 Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.