Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:51
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af realkreditlån efter skattekontrollovens § 8 P.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0348-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen