Dato for offentliggørelse
17 Feb 2017 12:09
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af prioritetslån efter skattekontrollovens § 8 P.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny og er udarbejdet i forbindelse med moderniseringen af rentesystemerne og indeholder vejledningen til den nye struktur.

ISBN-nummer
978-87-417-0020-5