Dato for offentliggørelse
10 Jul 2017 09:44
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af prioritetslån efter skattekontrollovens § 8 P.

Hvad er nyt?

Vejledningen er rettet og ændret som følger:

Indholdsfortegnelsen

  • Afsnittene 1, 3, og 4 er væsentligt forandret. Ændringen skyldes omplacering. Indholdet er uændret.  

Afsnit 4.3.2 - om KontoID

  • Teknisk ændring til navngivning af KontoID.

Afsnit 4.6.1 og 4.7 - om kontohaverliste

  • Præcisering af at kontohaverlisten kan udelades, men ikke må være tom.

Afsnit 4.6.2 - Restancemarkering

  • Restancemarkering har fået nyt selvstændigt afsnit.

Afsnit 6 med underpunkter - fagligt opdateret

  • Væsentlige ændringer som følge af ændringer i den tekniske vejledning.
  • Præcisering af omfanget af rettigheder ved uddelegering, afsnit 6.1.1
ISBN-nummer
978-87-417-0065-6