Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:50
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pantebreve i depot til forvaltning efter skattekontrollovens § 8 Q.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0347-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen