Dato for offentliggørelse
17 Feb 2017 13:32
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af pantebreve i depot efter skattekontrollovens § 8 Q.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny og er udarbejdet i forbindelse med moderniseringen af rentesystemerne og indeholder vejledningen til den nye struktur.

ISBN-nummer
978-87-417-0019-9