Her finder du links til forskellige blanketter, dokumenter, certifikater og koder, som du skal bruge, når din virksomhed importerer eller eksporterer varer.

Vareførselsbestemmelser 
Blanket til proviantvirksomheder, proviantangivelser. Blanket til rettelse af tidligere indsendt fortoldningsangivelse og tidligere indsendt udførselsangivelser.

Vareførselsbestemmelser 

Erklæring og deklarationer
Blanketter til tolddeklaration for fly og for lastbiler på flere sprog. Blanketter til fritagelse for importafgifter til brug indenfor medicinsk forskning mm, instrumenter og apparater. Receptblanket. Returvareerklæring. Ind- og udrejse af EU, større pengebeløb.

Erklæring og deklarationer

Toldlempelse og toldfrihed
Find blanketter til ansøgning om bevilling til anvendelse af forenklede procedurer mm. Tolddeklarationer for diplomater og for internationale organisationer. Visse INF-blanketter, varecertifikater samt værdispecifikation og passiv forædling.

Bemærk, at enkelte blanketter er eksempler og skal købes hos boghandel eller trykkeri.

Toldlempelse og toldfrihed

EF-blanketter
Find blanketter til visse godkendelser. Toldværdideklaration, anmodning om BTO, T5 samt attest for varers toldmæssige status.

Bemærk, at enkelte blanketter er eksempler og skal købes hos boghandel eller trykkeri.

EF-blanketter

It-løsninger og registrering af virksomhed

Blanket til tilmelding til Toldstyrelsens it-løsninger til import og eksport. (49.027)

Registreringsblanket, registrering af virksomhed (40.001)

Registrering, ændring og afmeldelse af virksomhed hos virk.dk (Erhvervsstyrelsen).

Øvrige blanketter
Øvrige blanketter

Se også oversigten over bevillinger, du kan søge om via blanket eller online formular på siden Generelt om bevillinger.

Supplerende dokumenter


Application

Enhedsdokument

Enhedsdokument bis-blanket

Luftfragtsomkostninger, der skal medregnes i varers toldværdi (artikel 138 jf. bilag 23-01)

Produktsikkerhed - Importkontrol 

Prækursorer - Eksportautorisation 

Prækursorer - Importautorisation

Tolddeklaration for NATO

VI 1 Vinimport

VI 2 Vinimport

DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS)

Kodeliste

Kodeliste

DMS Import

Koderne er gældende fra 10.09.2022, og skal kun anvendes i DMS.

Dokumenttype kode (D.E. 12 03 002 000)

Forudgående dokument type (D.E. 12 01 002 000)

Transportdokument type (D.E. 12 05 002 000)