EU er en toldunion, og derfor er størstedelen af toldlovgivningens bestemmelser fastsat i EU. På enkelte områder har de enkelte lande lov til selv at vedtage yderligere. Bestemmelserne er fastsat i EU-forordninger, som skal bruges i alle medlemslande.

Toldlovgivningens grundforordning udgøres af EU-Toldkodeks - Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU-toldkodekset) er også kendt som EUTK.

Du kan finde EU-Toldkodeks (EUTK) på en lang række sprog via EU-Kommissionens hjemmeside.

Se EU-Toldkodeks (EUTK)

For at gøre EUTK mere operationel er den suppleret af 3 forordninger:
Forordning Nummer og dato
Kommissionens Delegerede Forordning (DF) (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015
Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) (EU) 2015/2447 af 24. november 2015
Kommissionens Delegerede Forordning om Overgangsordning (DFO) (EU) 2016/341 af 17. december 2015

Vær opmærksom på, at de ovenstående links er til de oprindelige forordninger. EU vedtager løbende ændringer til forordningerne og berigtigelser til de enkelte bestemmelser. Dem kan du følge med i via EU-kommisionens hjemmeside.

De seneste ændringer og berigtigelser (opdateret marts 2019):
Forordning Ændring Nummer og dato
Kommissionens Delegerede Forordning (DF) Angivelse af visse sendinger af lav værdi (EU) 2019/1143 af 14. marts 2019
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU-Toldkodeks) Ændringer i artikel 4, 34, 124, 126, 129,139, 146, 272 og 275 samt tilføjelse af artikel 260a. (EU) 2019/474 af 19. marts 2019
Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) Ændring af bilag 23-01, 32-01, 32-02, 32-03 samt 72-04 som følge af Brexit (EU) 2019/444 af 19. marts 2019
Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) Ændring af udvalgte bestemmelser om præferenceoprindelse (EU) 2018/604 af 18. april 2018
Kommissionens Delegerede Forordning (DF) Ændring af artikel 84 (EU) 2018/1118 af 7. juni 2018
Kommissionens Delegerede Forordning (DF) Berigtigelse og ændring (EU) 2018/1063 af 16. maj 2018
Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) Berigtigelse og ændring (EU) 2017/989 af 8. juni 2017
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU-Toldkodeks) Ændring af artikel 136 (EU) 2016/2339 af 14. december 2016
Kommissionens Forordning om Overgangsordning (DFO) Ændring af annex 12 (EU) 2016/698 af 8. april 2016
Kommissionens Delegerede Forordning om Overgangsordninger (DFO) Berigtigelse (EU) 2016/341 af 17. december 2015

Generelle links

Kommissionen har samlet en række informationer om den eksisterende toldkodeks på en portal, hvor du kan finde regler og forskellige guidelines. På denne side er der også links til de forskellige landes hjemmesider, nyheder m.v. Du kan også finde andre EU-landes told- og skattemyndigheder på portalen.

 Andre links