MotionsrumGratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen er skattefrit for medarbejderen, hvis der er tale om almindelig personalepleje, af begrænset økonomisk karakter, og det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Arbejdsgiverens betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter er skattepligtigt for medarbejderen.

Psykolog eller psykiaterBehandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, herunder sygdomsforebyggende behandling, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis:

  • der foreligger en lægehenvisning
  • udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere (tilbuddet kan begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer - der gøres dog opmærksom på princippet om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte i deltidsloven)
  • psykologen har dansk autorisation - hvis der er tale om en udenlandsk psykolog, skal han have tilsvarende kvalifikationer.

Hvis bare én af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri behandling hos en psykolog eller psykiater, hvis der er tale om behandling af en arbejdsbetinget skade, det kunne fx være krisehjælp hos en psykolog som følge af en hændelse på arbejdspladsen.

RygestopRygestopkurser, -terapi, -rådgivning og farmakologiske hjælpemidler, som fx nikotinpræparater, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis:

  • udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere (tilbuddet kan begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer - der gøres dog opmærksom på princippet om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte i deltidsloven).

Der kræves ikke lægehenvisning/-erklæring. Skattefriheden for arbejdsgiverens ydelser til dækning af medicinudgifter i forbindelse med rygeafvænningen er uden tidsbegrænsning.