Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.C.3.5.1 Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager.