Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning