Dato for offentliggørelse
06 Mar 2014 13:19
Serienummer
P nr. 70
Resumé

Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst eller dit tab på aktier og investeringsbeviser i indkomståret 2013.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med de regler, der gælder for 2013.

Reglerne for beskatning af aktier/beviser i investeringsselskaber er ændret, hvis investeringsselskabet har et andet indkomstår end du har. Beskatning følger nu som hovedregel dit indkomstår.

Betegnelserne for minimumsudloddende obligationsbaserede og aktiebaserede investeringsbeviser er ændret, og flere papirer kan beskattes efter disse regler. Af hensyn til brugervenligheden benytter vi betegnelserne obligationsbaserede og aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning i denne vejledning.

ISBN-nummer
978-87-7121-777-3