Dato for offentliggørelse
04 Apr 2008 13:49
Serienummer
P nr. 70
Resumé

Her kan du læse om reglerne for, hvordan du bliver beskattet, når du tjener (får en gevinst) eller taber på at sælge aktier og investeringsforeningsbeviser. Der beskrives de nye regler, der gælder fra og med 1. januar 2006 - og de overgangsregler, der gælder for aktier mv. købt før 1. januar 2006.
Pjecen beskriver ikke obligationer og finansielle kontrakter.

Hvad er nyt?
Pjecen er opdateret gældende for indkomståret 2007 og frem. I forhold til tidligere version, der udkom tidligere i marts 2008, er der ændret nogle mindre betydende ting, og desuden er der indsat to diagrammer, som kan give læseren et overblik over de forskellige måder, værdipapirer skal beregnes og beskattes på. 
ISBN-nummer
978-87-7059-356-4