Dato for udgivelse
09 Jan 2006 15:09
SKM-nummer
SKM2006.19.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-000262
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skat, klage, stedlig kompetence, skatteankenævn
Resumé
Efter etableringen af enhedsorganisationen pr. 1. november 2005 vil det stedligt kompetente skatteankenævn være det skatteankenævn, i hvis kreds klageren har bopæl ved det klagebehandlede indkomstårs udløb. Undtaget herfra er dog klager over bindende svar om ikke foretagne dispositioner, idet klage her skal indgives til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl på tidspunktet for indgivelse af anmodningen om bindende svar.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 6
Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område H.3.2

Inden etableringen af enhedsorganisationen pr. 1. november 2005 var den stedlige kompetence i forbindelse med klage til skatteankenævnene reguleret på den måde, at en afgørelse truffet af klagerens ligningskommune skulle påklages til samme kommunes skatteankenævn.

 

Efter etableringen af enhedsorganisationen pr. 1. november 2005, hvor der i 1. instans ikke længere eksisterer en stedlig kompetenceopdeling, vil klage skulle ske til det skatteankenævn, i hvis kreds  klageren har bopæl ved det klagebehandlede indkomstårs udløb.

 

Undtaget herfra er dog klager over bindende svar om ikke foretagne dispositioner, idet klage her skal indgives til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl på tidspunktet for indgivelse af anmodningen om bindende svar.