Et reguleret marked er ifølge § 16, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer.

Den præcise definition af et reguleret marked findes i MiFid-direktivet, afsnit III http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:DA:NOT

Den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa, CESR, har oprettet en database over aktier, der handles på regulerede markeder indenfor EU/EØS http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=4&language=0&pageName=Home

Regulerede markeder omfatter desuden de markeder, der tidligere blev defineret som fondsbørser henholdsvis autoriserede markedspladser. Børsnoterede aktier anses derfor altid for optaget til handel på et reguleret marked, og børser, der er medlem af World Federation of Exchanges, vil således også blive betragtet som regulerede markeder http://www.world-exchanges.org/.

Ved børsnoterede aktier forstås for det første aktier, der er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU/EØS. Ved børsnoterede aktier forstås endvidere aktier, der er noteret eller omsættes på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges. Aktier, der er OTC-noterede (Over The Counter), anses ikke for at være børsnoterede.

Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses for børsnoterede. Det vil sige, at også investeringsforeningsbeviser, der hverken er noteret på en fondsbørs eller på en anden børs, der er medlem af World Federation of Exchanges er omfattet af de regler, der gælder for børsnoterede aktier, herunder reglen om begrænsning af fradrag for tab i § 14.

Aktier, der ikke er omfattede af definitionen af børsnoterede aktier, anses for unoterede. Aktier, der er suspenderet fra noteringen på en fondsbørs m.v., anses for unoterede.

World Federation of Exchanges offentliggør en fortegnelse over organisationens medlemmer på organisationens hjemmeside www.world-exchanges.org.

Den var følgende medlemmer af World Federation of Exchanges:

Amman Stock Exchange

Athens Exchange

Australian Securities Exchange

Bermuda Stock Exchange

BM&F Bovespa S.A.

Bme Spanish Exchanges

Bolsa De Comercio De Buenos Aires

Bolsa De Comercio De Santiago

Bolsa De Valores De Colombia

Bolsa De Valores De Lima

Bolsa Mexicana De Valores

Bombay Stock Exchange Ltd.

Borsa Italiana Spa (London Stock Exchange Group)

Bourse De Casablanca

Bourse De Luxembourg

Bourse De Montréal (TMX Group Inc.)

Budapest Stock Exchange Ltd. (Wiener Borse AG)

Bursa Malaysia

CBOE Holdings Inc.

CME Group

Colombo Stock Exchange

Cyprus Stock Exchange

Deutsche Börse AG

The Egyptian Exchange

Hong Kong Exchanges And Clearing

Indonesia Stock Exchange

InternationalExchange

International Securities Exchange

Irish Stock Exchange

Istanbul Stock Exchange

Jasdaq Securities Exchange, Inc. (Osaka Securities Exchange)

Johannesburg Stock Exchange

Korea Exchange

Ljubljana Stock Exchange

London Stock Exchange

Malta Stock Exchange

Moscow Interbank Currency Exchange

Nasdaq OMX

Nasdaq OMX - Armenia

Nasdaq OMX - Copenhagen

Nasdaq OMX - Helsinki

Nasdaq OMX - Iceland

Nasdaq OMX - Riga

Nasdaq OMX - Stockholm

Nasdaq OMX - Talinn

Nasdaq OMX - Vilnius

National Stock Exchange Of India Limited

NYSE Euronext - Amsterdam

NYSE Euronext - Brussels

NYSE Euronext - Lisbon

NYSE Euronext - New York

NYSE Euronext - Paris

Osaka Securities Exchange

Oslo Børs

Philippine Stock Exchange

Saudi Stock Exchange (Tadawul)

Shanghai Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

Singapore Exchange

SIX Swiss Exchange

Stock Exchange Of Mauritius

Stock Exchange Of Tehran

Stock Exchange Of Thailand

Taiwan Stock Exchange

Tel-Aviv Stock Exchange

TMX Group Inc.

Tokyo Stock Exchange Group, Inc.

Warsaw Stock Exchange

Wiener Börse AG