For indkomståret 2005 skal alle selvstændigt erhvervsdrivende stadig indsende et skatteregnskab sammen med selvangivelsen.

Fra indkomståret 2006 vil kravet om skatteregnskab sammen med selvangivelsen bortfalde for de fleste erhvervsdrivende.