Blanketnr.
05.004A
Formål med blanketten

Blanketten henvender sig til kulbrintevirksomheder, som har kulbrinteskattepligtig aktivitet i den danske undergrund.

Indsendelsesfrist er 3. juli 2023.
 
Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Hent Excel-blanket: 

Excel 2023

2022    2021    2020    2019    2018

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen