Dato for udgivelse
11 May 2006 15:20
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Oliebranchen og vognmænd
Sagsnummer
06-008264
Resumé
Nyhedsbrevet indeholder en præcisering af hvilke dokumentationskrav, der stilles for tilbagebetaling af afgiften.

Ved nyhedsbreve af 20. december 2005, til henholdsvis vognmænd og oliebranchen, blev de orienteret om, at Folketinget den 16. december 2005 havde vedtaget lovforslaget, L 81, om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove, blandt andet afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre. Loven  (lov nr. 1417 af 21. december 2005) trådte i kraft den 1. januar 2006.

Dette nyhedsbrev er et supplement til de tidligere udsendte nyhedsbreve.

Der har efterfølgende været rejst spørgsmål om dokumentationskravene til at få tilbagebetalt kvælstofafgift. Det fremgik af det tidligere udsendte nyhedsbrev, at tilbagebetalingen er betinget af, at der findes dokumentation i form af kvitteringer fra tankstationerne. På kvitteringen skal afgiften være specificeret.

SKAT vil nu meddele efter drøftelser med brancheorganisationen, at tilbagebetaling af kvælstofafgift kan ske ved fremlæggelse af dokumentation i form af:

  • dokumentation i form af kvitteringer fra tankstationerne, afgiften skal være specificeret på kvitteringen
  • dokumentation i form af  kvitteringer fra tankstationerne, den betalte afgift fremgår af en samlet faktura fra olieselskabet
  • dokumentation i form af  kvittering fra tankstationerne, den betalte afgift fremgår af et særskilt brev fra olieselskabet til den enkelte kunde
  • dokumentation i form af kvitteringer fra tankstationen og dokumentation fra olieselskabets hjemmeside, der viser afgiftens størrelse i den omhandlede periode.

Det er en forudsætning, at de kvælstofholdige stoffer (UREA) købes på en tankstation, der ikke er registreret som oplagshaver.

Hvis de kvælstofholdige stoffer (UREA) købes hos en registreret oplagshaver er tilbagebetaling af kvælstofafgift betinget af, at der findes dokumentation i form af en kvittering fra oplagshaver, hvor afgiften er specificeret.

Ved ansøgningen om tilbagebetalingen skal blanket 24.047 anvendes. Blanketten findes på SKATs hjemmeside, www.skat.dk under Virksomheder - Blanketter. Du kan også få blanketten tilsendt ved at kontakte SKAT. Der indsendes en ansøgning om tilbagebetaling, når der i alt er kvitteringer på betalt afgift på mindst 500 kr.

Kvitteringerne og dokumentation for den betalte afgift gemmes i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb og skal på anmodning indsendes til SKAT.

Hvis du har brug for flere oplysninger om ændringerne, er du velkommen til at ringe til SKAT på tlf. 7222 1818 eller sende en mail til skat@skat.dk.

Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside, www.skat.dk under Virksomheder - Nyheder. Kan også hentes som pdf-fil. Du kan få tilsendt nyhedsbrevet ved at kontakte SKAT.

De gældende regler fremgår af SKATs Punktafgiftsvejledning. Vejledningen kan ses på www.skat.dk - under Rådgiver - Juridiske Vejledninger.

 

Med venlig hilsen

SKAT