Filstruktur - kommasepareret format

Filen består af 3 forskellige typer records (linier):

  • 0-record: startrecorden i filen som indeholder identifikationsoplysninger
  • 2-record: indeholder oplysninger om EU-salg uden moms 
  • 10-record: slutrecorden i filen som indeholder totaloplysninger

Record type 0 og 10 må kun forekomme én gang i den samme fil.

Record type 2 kan forekomme flere gange - dog ikke med det samme udenlandske momsnummer. Det betyder, at for hvert udenlandsk momsnummer skal alle beløbene for henholdsvis varer, trekandtshandel og tjenesteydelse lægges sammen til et beløb i den angivne periode.

Hver record skal være på 9 felter - dvs. indeholde 8 kommaer/semilkoloner.

Der må ikke rapporteres records, hvor beløbet for både varesalg, trekantshandel og tjenesteydelser giver 0.
Det betyder, at der skal være angivet mindst et beløb, der er forskelligt fra 0 i et af beløbsfelterne.

Filen skal opbygges med CR (Carriage Return) og LF (Line feed) efter hver record. Der må ikke være blanke linier efter den sidste record (record type 10).

Eksempel på en fil:

Herunder er vist et eksempel på en fil i kommasepareret format - Der er benyttet fiktive numre i felterne CVR-nr./SE-nr. og udenlandsk momsnummer. Kommaet i filen kan erstattes af semikolon, hvis dette benyttes som separator:

0,12345678,LISTE,,,,,,
2,A1709,2010-12-31,12345678,AT,U99999999,100,0,2000
2,A1709,2010-12-31,12345678,BE,999999999,200,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,DE,999999999,300,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,EL,999999999,0,400,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,ES,99999999C,0,500,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,FI,99999999,0,600,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,FR,A9999999999,0,700,1000
2,A1709,2010-12-31,12345678,GB,999999999999,0,800,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,IE,9999999K,900,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,IT,99999999999,1000,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,LU,99999999,2000,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,NL,999999999B99,3000,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,PT,999999999,4000,0,0
2,A1709,2010-12-31,12345678,SE,999999999999,5000,0,3000
10,14,25500,,,,,,

Når virksomheden vælger at indberette oplysninger om EU-salg uden moms på en kommasepareret fil, skal filen opbygges og udfyldes efter følgende regler:

Recordtype 0

 Datanavn  Udfyldelse  Alfanumerisk/
numerisk
 kan/skal udfyldes  Længde

Recordtype

Udfyldes med værdien "0".

 N  Skal  1
Registrator CVR-nr./SE-nr.

Udfyldes med CVR-nr./SE-nr. på den virksomhed, som afsender filen og er logget på.

 N  Skal  8
 System

Udfyldes med - LISTE - da navnet ikke rettet i filen og skal stå med store bogstaver.

 A  Skal  5
 Filler

6 kommaer eller semikolon hvis dette anvendes som separator.

 A  Skal  6

Recordtype 2

 Datanavn  Udfyldelse Alfanu-
merisk/
numerisk
Kan/
skal
udfyldes
Længde
Recordtype Udfyldes med værdien "2".  N Skal  1
Internt reference nr. Her kan virksomhedens interne referencenummer for salget angives. Hvis virksomheden ikke har et internt referencenummer, så angiv evt. et tilfældigt tegn, f. eks. X.  A

Skal

 max 10
Periode dato

Den periode som oplysningerne om EU-salg uden moms vedrører. Sidste dag i perioden angives således: åååå-mm-dd
Fx 2011-07-31 for juli 2011

 A

Skal

 10
Sælgers CVR-nr./SE-nr Sælgers CVR-nr./SE-nr., som oplysninger om EU-salg uden moms vedrører.  N

Skal

 8
Landekode Landekode for varemodtager EU efter ISO 3166-1-alpha-2-codeDog "EL" for Grækenland, idet Grækenland har fået dispensation fra denne regel.  A

Skal

 2
Købers momsnummer Det udenlandske momsnummer uden landekode.
De forskellige EU-landes momsnummeropbygninger kan læses her.
 A

Skal

 max 12
Salgsbeløb for varesalg Sumbeløb for det samlede EU-salg uden moms af varer i hele kr. i perioden. Hvis beløbet er negativt, sættes "-" tegn foran beløbet, f.eks. "-10500".
Hvis ikke der er noget varesalg, udfyldes feltet med værdien "0".
 A

Skal

 max 16
Salgsbeløb for trekantshandel Sumbeløb for det samlede EU-salg uden moms ved trekantshandel i hele kr. i perioden. Hvis beløbet er negativt, sættes "-" tegn foran beløbet, f.eks. "-10500".
Hvis ikke der er trekantshandel, udfyldes feltet med værdien "0".
 A

Skal

 max 16
Salgsbeløb for tjenesteydelser Sumbeløb for det samlede EU-salg uden moms af tjenesteydelser i hele kr. i perioden. Hvis beløbet er negativt, sættes "-" tegn foran beløbet, f.eks. "-10500".
Hvis ikke der er salg af tjenesteydelser, udfyldes feltet med værdien "0".
 A

Skal

 max 16

Recordtype 10

 Datanavn Udfyldelse   Alfanu-
merisk/
numerisk
 Kan/
skal
udfyldes

Længde

 
Recordtype Udfyldes med værdien "10".  N

Skal

 2
Antal recordtype 2 Udfyldes med det antal recordtype 2 som findes i filen. Sammentællingen bruges til at afstemme, om alle linjer med oplysninger om EU-salg uden moms er modtaget.  N

Skal

max 9
Totalbeløb Summen af samtlige salgsbeløb: salgsbeløb for varer, trekantshandel og tjenesteydelser fra alle recordtype 2.
Sammentællingen bruges til at afstemme, om alle beløb er modtaget.
 A

Skal

max 16
Filler 6 kommaer eller semikoloner hvis dette anvendes som separator.  A Skal  6