Dato for udgivelse
13 Mar 2006 13:20
SKM-nummer
SKM2006.143.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-023677
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tegningsretter, aktietegningsretter, aktieavance, genoptagelse
Resumé
Meddelelse om, at SKAT i anledning af Landsskatterettens kendelse af 9. december 2005 om beskatning af warrants snarest muligt vil udsende en meddelelse om genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er sket beskatning under tilsvarende omstændigheder.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven
Ligningsloven

Den 9. december 2005 afsagde Landsskatteretten kendelse om beskatning af warrants. På baggrund af kendelsen vil SKAT snarest muligt udsende meddelelse om genoptagelse af ansættelser, hvor beskatning er sket under tilsvarende omstændigheder.

Sagen drejede sig om, hvornår warrants skulle anses for erhvervet af den ansatte. Landsskatteretten fastslog med henvisning til Højesterets dom af 11. marts 2004, at de omhandlede warrants skulle anses for erhvervet allerede på aftaletidspunktet, uanset at den ansatte kunne miste de omhandlede warrants på et senere tidspunkt, hvis han ikke længere var ansat.