Dato for udgivelse
04 Apr 2006 10:36
SKM-nummer
SKM2006.206.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-000331
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bindende svar, overdragelse, flere parter
Resumé
Når der ønskes bindende svar i overdragelsessituationer, skal alle involverede parter indgive anmodning hver især, jf. SFL § 22, stk. 2. Dette er ensbetydende med, at svarets bindende virkning er betinget af, at alle involverede parter lægger svaret til grund i selvangivelsen, samt at alle parter er bundet af udfaldet i en eventuel klagesag. Uanset dette kan en sælger anmode om bindende svar om en afståelsessum eller dennes fordeling, selv om der endnu ikke eksisterer en aktuel køber.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 22, stk. 2
Henvisning
Vejledning om processuelle emner på SKATs område 2006-1 C.1

Det fremgår af SFL § 22, stk. 2, nr. 1-3, at der i 3 nærmere beskrevne situationer kun kan gives bindende svar, hvis alle involverede parter hver især anmoder om bindende svar.

Dette krav er ensbetydende med, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at alle involverede parter lægger svaret til grund i selvangivelsen, samt at ligeledes alle parter er bundet af en ændret afgørelse i en klagesag iværksat af en af parterne. Der er således tale om en uændret videreførelse af de inden d. 1. november 2005 gældende regler om bindende ligningssvar.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at en anmodning om bindende svar omfattet af SFL § 22, stk. 2, nr. 1, om opgørelse af afståelsessum og dennes fordeling, ikke skal afvises, hvis anmodningen er indgivet af sælger på et tidspunkt, hvor der endnu ikke eksisterer en aktuel køber. I et sådant bindende svar til en sælger skal det tilføjes, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at den senere køber lægger svaret til grund i selvangivelsen, samt at køber er bundet af en ændret afgørelse i en klagesag iværksat af sælger.